BRUSSEL - Formateur Guy Verhofstadt zal de komende dagen een ontwerp-regeerakkoord schrijven. Dinsdag zal hij dat ontwerp al voorleggen aan de socialistische en liberale delegaties die de coalitieonderhandelingen zullen voeren. Verhofstadt kondigde dat woensdagavond aan op een persconferentie.
Uittredend premier Guy Verhofstadt was eerder op de dag benoemd tot formateur. De koning ontving Verhofstadt op het Kasteel in Laken en belastte hem met de vorming van een regering. Verhofstadt aanvaardde de opdracht en ging meteen aan de slag. Na zijn benoeming ging hij langs bij de voorzitters van Kamer en Senaat en na de middag had hij al een ontmoeting met de socialistische en liberale partijvoorzitters.


Dit bericht werd ook verstuurd via sms
Ontvang het nieuws via sms : stuur ds abo alerts naar 3302
(0,25 euro per bericht) | meer info