BERGEN - Een man uit Bergen heeft een oproep gericht tot de leden van de Franstalige socialistische partij (PS). Hij wil dat ze hun voorzitter Elio Di Rupo opheldering vragen over 'het onwettig uitoefenen van de functie van titelvoerend burgemeester'. Dat heeft hij zaterdag meegedeeld op een persconferentie.
De inwoner, Luc Leens, had daarover begin januari reeds beroep aangetekend bij de Waalse regering, maar hij heeft nog steeds geen antwoord ontvangen, meldde hij zaterdag.

'Het is illegaal dat mijnheer Di Rupo de functie van titelvoerend burgemeester uitoefent, dat hij lid is van het schepencollege en dat hij aan de werkzaamheden van het college deelneemt', stelt Leens, die zich beroept op de Waalse code over lokale democratie.

'De wet is nochtans van een verbluffende helderheid, maar de inwoners van Bergen worden geconfronteerd met twee burgemeesters, een wettige, die de papieren ondertekent maar niets te zeggen heeft, en een echte burgemeester die vanuit de coulissen zonder controle van de democratische instellingen de stad leidt', voegt hij er aan toe.

Leens wijst er op dat talrijke socialistische militanten zich vorig jaar hebben uitgesproken voor 'transparantie en ethiek'. 'Daarom vraag ik hen de statuten van de partij te gebruiken en hun voorzitter uitleg te vragen', zegt Leens. De man vertaalde zijn documenten bestemd voor de pers trouwens ook naar het Nederlands. 'Di Rupo is een persoonlijkheid met nationale uitstraling en er moet zoveel mogelijk druk uitgeoefend worden om ervoor te zorgen dat de onwettigheid van de situatie erkend wordt.'