BRUSSEL - Minister van Defensie André Flahaut heeft zondag het voorstel gelanceerd om in scholen cursussen in burgerzin te organiseren. Ook wil hij eenheden oprichten "die moeten waken over de democratie". Beide maatregelen zouden de opmars van extreem-rechts moeten belemmeren.
Flahaut lanceerde de voorstellen in een toespraak ter gelegenheid van de ontbinding van de 'Koninklijke Unie der verbroederingen van het Geheime Leger'. Die Unie is een vaderlandslievende vereniging die dateert uit de Tweede Wereldoorlog en de enige verzetsbeweging was die rechtstreeks afhing van het Belgische ministerie van oorlog, toen in ballingschap in Londen.

De opdracht van de eenheden die moeten waken over de democratie zou volgens Flahaut kunnen bestaan uit het aangaan van de dialoog of het informeren op scholen, in bedrijven of in buurten. De defensieminister herinnerde eraan dat hij vorig jaar een voorlichtingscursus tot burgerzin had ingericht in de Koninklijke Militaire School en in de scholen voor onderofficieren bij het Belgische leger. Gelijkaardige initiatieven zouden snel ingericht moeten worden in burgerlijke scholen. Flahaut wil daarbij bestaande bureaucratische, administratieve en budgettaire obstakels omzeilen.

De minister stelde dat, gezien het "verontrustende" en "zeer snel oprukken van het anti-democratische gedachtengoed", men snel en concreet moet handelen. Alle burgerinitiatieven die gericht zijn tegen extreem-rechts, zouden moeten gesteund worden, meent Flahaut. "Maar ik geloof dat ze een permanente, gestructureerde en meer efficiënt karakter moeten krijgen".