BRUSSEL - Het Belgische leger heeft een aantal maatregelen aangekondigd om het personeel te beschermen tegen geluidsoverlast. Bedoeling is de situatie van militairen, die al last hebben met het gehoor, te stabiliseren en te vermijden dat de nieuwe rekruten last zouden krijgen van hun gehoor.
In samenwerking met de Universiteit Gent heeft de Federale Overheidsdienst Defensie een studie laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van verschillende nieuwe types gehoorbescherming en de weerslag hiervan op het gehoor van het personeel tijdens een schietoefening. Het gaat daarbij onder meer over oordopjes die het geluid van de menselijke stem doorlaten, maar die sterke geluiden, zoals ontploffingen, niet doorlaten. Intussen worden die al door 75 procent van het personeel gebruikt.

Defensie testte ook speciale helmen die het geluid van de menselijke stem versterken, maar die het lawaai van ontploffingen niet doorlaten. De prijs van beide beschermingen is erg uiteenlopend: de oordopjes kosten twee euro, de helmen tweehonderd euro.