BRUSSEL - De Europese Commissie en de overgangsregering van Somalië hebben een akkoord ondertekend om hun samenwerking te hervatten. President Abdullah Yusuf Ahmed en premier Ali Mohammed Gedi zijn daarvoor naar Brussel gekomen en gaven samen met Commissievoorzitter José Manuel Barroso en EU-Commissaris Louis Michel tekst en uitleg.
,,Met dit engagement’’, zo zei Barroso, ,,willen we de autoriteiten van het land een steuntje geven.’’

Somalië wordt al geruime tijd door een burgeroorlog geteisterd, er vielen al honderdduizenden slachtoffers. Zoals in Congo probeert de Europese Unie er een nationaal verzoeningsproces op gang te krijgen. Op 26 februari vergaderde een federaal overgangsparlement voor het eerst op Somalische bodem. Op hun jongste raadsvergadering noemden de 25 ministers van Buitenlandse Zaken van de Unie dit een ,,belangrijke stap in de goede richting’’.

Tijdens een korte persontmoeting sprak Barroso zijn bezorgdheid over de precaire veiligheidssituatie uit. Bij gevechten tussen rivaliserende milities vielen vorige week in de hoofdstad Mogadishu nog 52 doden. Het waren de hevigste gevechten sinds twee jaar in een stad die nog steeds door vijandige krijgsheren wordt gecontroleerd. Eerste minister Ali Mohamet Gedi gaf toe dat de situatie niet gestabiliseerd is en dat er op elk moment een drama kan uitbreken.

De twee Somalische gezagsdragers riepen de internationale gemeenschap op om Somalië eveneens te helpen. Commissaris Louis Michel herinnerde eraan dat de Commissie sinds oktober 2002 200 miljoen euro voor de overgangsinstellingen van Somalië vrijmaakte. Daar bovenop kwam nog eens 10 miljoen humanitaire hulp. Verder kondigde Michel aan dat er 70 miljoen hulp voor de heropbouw beschikbaar is. In mei zou Michel zich naar Mogadishu begeven.