BRUSSEL - De kamercommissie Handelsrecht heeft met een alternatieve meerderheid de VLD-amendementen goedgekeurd bij de Picanolwet. De Vlaamse liberalen passen met steun van de MR en het Vlaams Belang hun eigen wetsvoorstel aan dat unaniem groen licht kreeg in de Senaat.

Het wetsontwerp verplicht beursgenoteerde ondernemingen om de lonen van hun CEO, de leden van de raad van bestuur en het directiecomité publiek te maken. Het gaat om een VLD-voorstel dat in de Senaat werd ingediend naar aanleiding van het schandaal rond gewezen Picanol-topman Jan Coene en daar unaniem werd goedgekeurd.

In de Kamer zit de meerderheid niet op dezelfde lijn. De socialisten willen de tekst die uit de Senaat komt ongewijzigd goedkeuren, de VLD wil die iets terugschroeven. Nu de bedrijfswereld het eens raakte over het thema en dat vastlegde in de zogenaamde code-Lippens, vinden de liberalen dat deze code best als basis dient en het deel uit de code dat betrekking heeft op de remuneratie van de bedrijfstop best in de tekst wordt opgenomen.

Belangrijkste verschil met de oorspronkelijke tekst is dat de leden van het directiecomité enkel in groep en niet individueel hun lonen moeten bekendmaken. Daarnaast is er ook een verplichting om allerlei andere voordelen zoals aandelenopties, winstdeelname of ontslagvergoedingen bekend te maken.

De indiener van de amendementen, Rik Daems, argumenteert daarom dat de code verder gaat de tekst uit de Senaat. Tijdens een woelige zitting werden de VLD-amendenten vanmiddag met 8 tegen 6 stemmen aangenomen. VLD, MR en Vlaams Belang stemden voor, PS en SP.A/Spirit tegen. De christendemocraten - CD.V en cdH - onthielden zich. De eindstemming volgt pas volgende week.