BRUSSEL - Minister van Financiën Didier Reynders doet de Vlaamse regering een voorstel dat ervoor moet zorgen dat de collectie pre-Columbiaanse kunst van de familie Janssen in ons land blijft. Dora Janssen, de weduwe van farmagigant Paul Janssen, wil met de collectie de successierechten betalen voor de erfenis van haar man. Het Vlaams Gewest, dat bevoegd is voor de materie, heeft zijn akkoord nog altijd niet verleend.
Sinds 1985 kunnen erfgenamen via de schenking van kunstwerken al hun successierechten in natura betalen. Vlaanderen is echter niet geneigd mee te werken aan het systeem, omdat zo belangrijke sommen geld niet in de schatkist terechtkomen.

Wat er met de collectie Janssen - goed voor 7,5 miljoen euro aan successierechten - zal gebeuren, is daarom nog niet duidelijk. Minister Reynders stelt de Vlaamse regering nu voor om samen een inspanning te leveren: Vlaanderen aanvaardt een deel van de collectie en de federale overheid schiet de rest bij via een bijdrage van externe partners zoals de Nationale Loterij. Het voorstel werd al besproken en komt nog ter sprake op het overlegcomité van de verschillende overheden.

Voor de collectie Gillion-Crowet, een omvangrijke art nouveau-collectie met onder meer schilderijen van Fernand Knopff en René Magritte, bestaat een gelijkaardig probleem. In die zaak is het Brussels Gewest de gesprekspartner van de federale overheid.