BRUSSEL - Voor de verkiezingen van 2009 wordt er niet meer met de traditionele stemcomputers, urnes of totalisatie-pc’s gestemd, maar met een volledig nieuw elektronisch systeem. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van binnenlands bestuur Marino Keulen (Open Vld) op een vraag van N-VA-fractievoorzitter Jan Peumans.
Het College van Deskundigen, verantwoordelijk voor de controle van de geautomatiseerde stemmingen en opnemingen, bracht eind vorig jaar verslag uit over de provincie-, gemeenteraads- en districtsraadverkiezingen van 8 oktober 2006. Uit de doorlichting bleek dat de apparatuur tijdens de jongste verkiezingen technologisch verouderd is en beperking met zich meedraagt op technisch vlak en op het vlak van performantie en betrouwbaarheid van de mechanische en magnetische dragers.

In haar aanbeveling stelde het college voor om deze apparatuur en technologie zo snel mogelijk te vervangen. Uit het antwoord van Keulen blijkt dat zowel de Vlaamse als de federale overheid deze aanbeveling volgen.

De federale overheid en de drie gewesten hebben overigens al een opdracht gegund aan een consortium van universiteiten om een vergelijkende studie van buitenlandse voorbeelden te maken, een evaluatie te geven en advies te verstrekken omtrent de huidige elektronische stemsystemen en het nieuw in te voeren systeem. Deze onderzoeken worden tegen september van dit jaar afgerond.

Volgens Peumans staat het inmiddels wel al vast dat het nieuwe stemsysteem voor het eerst in gebruik wordt genomen voor de verkiezingen van 2009.