BRUSSEL - Veelvuldig luisteren naar popmuziek kan leiden tot vroegtijdige seksuele betrekkingen. Dat zegt de Amerikaanse onderzoekster Amy Strachman van de universiteit van Californië in Los Angeles. Het medisch weekblad de Huisarts belicht het onderzoek in zijn editie van donderdag.
Gemiddeld luisteren jongeren tussen 1,5 en 2,5 uur per dag naar muziek, de muziek van videoclips op televisie niet meegerekend. Seksuele thema’s komen in veel nummers aan bod.

Strachman en haar medewerkers ondervroegen telefonisch 1.461 adolescenten. Zij werden geïnterviewd bij de start van het onderzoek en vervolgens één en drie jaar later. Bij elk van die interviews rapporteerden ze hun seksuele ervaringen.

Een totaal van 1.242 deelnemers rapporteerde zijn seksueel gedrag bij de drie interviews. Er werd ook een subgroep van 938 jongeren geïdentificeerd die nog geen seksuele ervaring hadden voor de referentieperiode voor het begin van de studie in september 2001. De deelnemers gaven aan met welke frequentie ze liedjes beluisterden van artiesten, representatief voor een uitgebreid gamma muzikale genres. De auteurs beoordeelden vervolgens de seksuele evolutie van de respondenten.

Hieruit bleek dat jongeren die na één jaar meer seksueel degraderende inhoud beluisterden dan bij het begin van de studie een grotere kans maakten om nadien seksuele betrekkingen te hebben en ook naar meer gevorderde niveaus van niet-coïtaal seksueel gedrag evolueerden. Blootstelling aan niet-degraderende seksuele inhoud daarentegen bleek geen verband te houden met veranderingen in het seksueel gedrag.

De Amerikaanse onderzoekers trekken hieruit de conclusie dat liederen beluisteren met een degraderende inhoud bij adolescenten verbonden is met een reeks seksuele activiteiten, terwijl dat niet het geval is met teksten die niet seksueel degraderend overkomen.

Amy Strachman besluit dat het mogelijk is de eerste seksuele ervaringen van jongeren naar een latere leeftijd te verschuiven door in popmuziek minder seksueel degraderende inhoud aan bod te laten komen en de jongeren minder vaak bloot te stellen aan dit soort muziek.