TESSENDERLO - Directie en vakbonden van het toeleveringsbedrijf Fehrer Benelux in Tessenderlo hebben woensdag een ontwerpakkoord bereikt voor de 70 arbeiders die het bedrijf in het kader van een sluiting zullen moeten verlaten. De arbeiders kunnen zich volgende week dinsdag in een stemming over het voorstel van sociaal plan uitspreken.
Indien het sociaal plan goedgekeurd wordt, zullen de eerste ontslagen vanaf midden maart plaatsvinden. Het stopzetten van de productie in Tessenderlo is voor half april voorzien, zo zegt vakbondssecretaris Eddy Kellens van het ACV.

De belangrijkste krachtlijnen in het ontwerpakkoord zijn brugpensioen op 50 jaar, een ''sterk verbeterde'' verbrekingsvergoeding op basis van het aantal dienstjaren, een verhoogde sluitingspremie en een vrijwillige outplacementbegeleiding voor alle werknemers. De werknemers zullen ook hun opzegtermijn niet moeten presteren, aldus Kellens.

Ook voor de interimkrachten bij Fehrer in Tessenderlo werd een speciale regeling uitgewerkt. De huidige interim-werknemers krijgen een eenmalige forfaitaire brutovergoeding en de termijn van interim-arbeid wordt ook mee verrekend in het aantal dienstjaren.

De bonden spreken alvast van een verdedigbaar akkoord, maar wijzen er op dat de werknemers uiteindelijk het laatste woord zullen hebben. Om de werknemers te motiveren om tot aan de sluiting aan de slag te blijven, engageerde de directie zich eerder al om hen een motivatiepremie uit te keren.

De Duitse directie van Fehrer kondigde begin februari aan dat het zijn vestiging in Tessenderlo wilde sluiten. Als redenen daarvoor werden de opeenvolgende financiële verliezen die het bedrijf de laatste jaren boekte, alsook het gebrek aan nieuwe orders en de harde concurrentie in de automobielsector vermeld.

Fehrer Benelux in Tessenderlo produceert kussens voor automerken zoals Volkswagen en Peugeot. Het bedrijf stelt in totaal 90 mensen tewerk, onder wie 70 arbeiders en 20 bedienden.