BRUSSEL - Volgende week komt een gezamenlijke commissie van Kamer en Senaat samen om de eisen van de vertegenwoordigers van de brandweer te horen over het wetsontwerp voor de hervorming van de civiele veiligheid. Dat heeft Senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin (PS) aan Belga laten weten.
Lizin ontving vandaag de syndicale delegatie van de brandweer. De besprekingen in het Comité C over het statuut van de brandweermannen starten op 16 maart. De vakbonden eisten die onderhandelingen. Zij vreesden dat het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), dat het kader van de hervorming vastlegt, hun statutaire verlangens zou vergeten.

De bonden van de brandweer zijn tevreden dat ze zich kunnen uitdrukken voor de gezamenlijke commissie, en nadien tijdens de onderhandelingen. De eisen slaan vooral op de vorming, de inrichting van de eindeloopbaan en de erkenning van hun beroep als risicoberoep. ,,Dat alles had flink wat achterstand opgelopen'', luidde het commentaar bij de socialistische vakbond.

De meeste van die maatregerelen moeten, na de eventuele goedkeuring van de wet, vastgelegd worden in uitvoeringsbesluiten die met de betrokken ministers (Binnenlandse Zaken, Tewerkstelling, enz.) besproken moeten worden. Om die redenen dient er niets verwacht te worden voor de volgende legislatuur, zo erkende minister Patrick Dewael begin deze maand.

Minister Dewael was woensdag belet in het parlement en heeft de vakbonden niet persoonlijk ontmoet. Een onderhoud met zijn kabinet gaf de bonden wel het gevoel dat er een echte wil bestaat om de hervorming te laten opschieten, zo werd gesteld bij de christelijke vakbond (CSC). De bonden herinnerden eraan dat ze niet gekant zijn tegen het wetsontwerp.