Nieuwe bepalingen voor (ver)huurders
Foto: rr
BRUSSEL - De kamercommissie Justitie heeft woensdag twee wetsontwerpen goedgekeurd met een reeks nieuwe bepalingen voor huurders en verhuurders. Minister van Justitie Laurette Onkelinx wil op die manier de positie van de huurders versterken. Zo wordt onder meer de borg teruggebracht van drie tot twee maanden.
De kortere huurwaarborg geldt voor iedereen die het geld op een geblokeerde rekening zet. Vroeger was dat altijd het geval, maar voortaan zal het ook mogelijk zijn de borg in schijven te betalen. In dat geval blijven de drie maanden gelden.

Mondelinge akkoorden over de huurwaarborg zijn in de toekomst niet meer mogelijk. De oude akkoorden worden wel nog getolereerd. Bij disputen hierover kan de hulp van de vrederechter worden ingeroepen.

Nieuw is ook de verplichting voor de verhuurder om de huurprijs te afficheren. Gebeurt dat niet dan riskeert hij een boete tot 200 euro.

Wanneer een huurcontract wordt afgesloten, moet de verhuurder in bijlage bij dat contract een gedetailleerde inventaris van de woning steken, net zoals een standaard uitleg over de basisregels van de wet op de huurovereenkomsten. De verhuurder kan ook verwijzen naar de huisvestingsnormen van de gewesten die hij moet naleven. Die worden nu ingeschreven in de federale huurwetgeving.

Tot slot haalde de meerderheid een belangrijke bepaling uit de wettekst omdat de Raad van State er zeer kritisch over was. Het gaat om de mogelijkheid voor de gemeenten om huurcontracten te registreren.