BRUSSEL - Het aantal bevallingen van vrouwelijke gedetineerden is de voorbije jaren toegenomen in ons land. In 2000 bevielen twee vrouwen in een Belgische gevangenis, in 2001 negen, in 2002 vier, in 2003 opnieuw negen, in 2004 zeven en in 2005 twaalf. Dat blijkt uit het antwoord van justitieminister Laurette Onkelinx op een schriftelijke vraag van Dalila Douifi (SP.A).
Zwangere vrouwen worden in principe vanaf de 7de maand van de zwangerschap overgebracht naar het Penitentiair Complex in Brugge. De bevalling gebeurt steeds in een burgerziekenhuis buiten de gevangenis. Na de bevalling keren de moeders en het kind naar de speciale afdeling in de gevangenis in Brugge terug om nadien weer naar hun oorspronkelijke gevangenis te gaan.

De afdeling in de gevangenis waar moeders verblijven, beschikt over speciale faciliteiten met het oog op een optimale verzorging van de kinderen. De kinderen gaan zo veel als mogelijk buiten de gevangenis en worden daarin begeleid. Ze mogen onder meer op bezoek bij hun familie. De vader kan elke dag op bezoek komen in de strafinrichting.