SAN FRANCISCO - Google en de Amerikaanse regering zijn gisteren naar de rechter gestapt met de vraag of het Amerikaanse internetbedrijf de resultaten van zoekopdrachten op zijn website aan de overheid moet overdragen of niet. De Amerikaanse overheid heeft Google om die informatie gevraagd.

Rechter James Ware in San Jose (Californië) zal de argumenten van beide partijen op 27 februari onderzoeken om te bepalen of hij de zaak in behandeling neemt. Google verzet zich tegen het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat een lijst met een miljoen websites wil hebben die via de bekende zoekmachine te vinden zijn.

Het ministerie wil ook een lijst met de gebruikte zoektermen hebben. Google acht dat streven onwettig. Doel van het ministerie is de juistheid te bewijzen van een federale wet uit 1998 die kinderen tegen pornografisch materiaal op het internet wil beschermen.

Recht op de vrijheid van meningsuiting

Diverse groepen ter verdediging van de rechten van het individu stellen dat de wet in strijd is met het eerste amendement van de grondwet, dat het recht op de vrijheid van meningsuiting garandeert. Google heeft gisteren aangekondigd zich fel te zullen verzetten tegen de pogingen van de regering-Bush om de lijsten met zoekresultaten in handen te krijgen.