Haek nieuwe NMBS-topman
Foto: rr
BRUSSEL - Jannie Haek, de kabinetschef van vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte (SP.A), wordt afgevaardigd bestuurder van de NMBS Holding. Hij volgt de 66-jarige Karel Vinck op als hoofd van de spoorwegmaatschappij. Dat is vandaag beslist op het kernkabinet.

De bijna 40-jarige Haek werd deze middag voorgesteld aan de pers. Voogdijminister Vande Lanotte noemt twee redenen voor zijn keuze. ,,De NMBS heeft in de eerste plaats iemand nodig die het globale budget van de maatschappij binnen drie à vier jaar in evenwicht kan brengen. Daarvoor is een budgettair specialist als Haek nodig. Daarnaast is Haek ook iemand die gewoon is met overheidsvakbonden te onderhandelen. Zo heeft hij als voorzitter van BIAC de moeizame gesprekken over de privatisering van het bedrijf in goede banen geleid'', aldus Vande Lanotte.

,,Keuze misschien niet politiek correct''

De SP.A-minister bevestigt dat er ook gegronde redenen waren om Haek niet voor te dragen. ,,Zo verlies ikzelf een uitstekende kabinetschef, maar dat mag geen argument zijn''. Gevoeliger ligt het feit dat Haek jarenlang rechtstreeks politiek verbonden was aan Vande Lanotte. ,,De keuze is misschien niet politiek correct en er is kans op negatieve reacties. Maar ik heb in mijn loopbaan zelden rekening gehouden met die eerste reacties''.

Volgens Vande Lanotte moet de toekomst uitwijzen of de keuze voor Haek effectief de juiste was. ,,Indien blijkt dat het budget van de NMBS na drie à vier jaar in evenwicht is, dan was het een goede benoeming. Is de NMBS tegen die tijd niet uit de rode cijfers, dan was het geen goede keuze. Dat moet het enige criterium zijn'', aldus Vande Lanotte.

Haek zelf beseft dat zijn opdracht wezenlijk verschilt met die van Karel Vinck en stelt drie grote opdrachten voorop: ,,de coördinatie van de verschillende filialen, het sociaal overleg met de vakbonden en de coördinatie van de contacten met de overheid''.

,,Geen tariefverhoging''

De kans dat Haek meteen aan minister Vande Lanotte zal vragen om de tarieven te verhogen - een punt waarop ex-spoorbaas Vinck en Vande Lanotte van mening verschilden - lijkt klein. ,,De tariefverhoging zal deel uitmaken van de negotiatie. Maar ik weet niet of een verhoging van de ticketprijzen aangewezen is, ook al zijn de Belgische spoorwegen relatief goedkoop tegenover het buitenland. Het is ook de vraag of een verhoging van de tarieven geen negatieve invloed kan hebben op de reizigersaantallen'', aldus Haek.

Jannie Haek zal voortaan dus de NMBS Holding leiden. Die Holding overkoepelt de twee dochterbedrijven NMBS (spoorwegmaatschappij) en Infrabel (infrastructuurbeheerder). Aan het hoofd van die dochterbedrijven staan Marc Descheemaecker (NMBS) en Luc Lallemand (Infrabel).

Tot slot raakte vandaag ook bekend dat Jean-Claude Fontinoy (MR-signatuur) Dominique Offergeld zal vervangen als voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS. Een beslissing over wie de nieuwe financiële directeur wordt, volgt volgens Vande Lanotte binnen enkele weken.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig