De Crem geeft telefoontje toe
Foto: photo news
Minister van Defensie Pieter De Crem geeft toe dat iemand van zijn delegatie contact heeft gehad met B.Café, het Belgische café in New York dat zijn barmeid ontsloeg nadat zij op haar blog de dronken exploten van De Crem beschreven had. De minister ontkent evenwel dat haar ontslag gevraagd werd en overweegt gerechtelijke stappen.
Op haar blog verwonderde Nathalie Lubbe Bakker zich onder meer over het gedrag van De Crem. Een lid van de delegatie zou tijdens een bezoek aan het B.Café in New York ook aan haar hebben toevertrouwd dat men in België al wist dat een aantal belangrijke afspraken werden afgezegd, maar dat de reis toch doorging 'omdat het in Brussel zo stil is'.

Volgens Lubbe Bakker werd ze op staande voet ontslagen na een telefoontje van iemand van De Crems kabinet naar haar werkgever.

De Crem ontkende de afgelopen dagen herhaaldelijk tegenover deze krant dat er sprake geweest was van een telefoontje naar New York, maar kwam daar vanmiddag in de Kamer op terug.

Hij geeft toe dat een lid van de delegatie de eigenaar van het café telefonisch op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van de blog. Maar, noch hijzelf noch een lid van de delegatie heeft ooit iets geïnsinueerd over een ontslag, beweert De Crem. 'Dat is iets tussen werkgever en werknemer'.

Bloggen is gevaarlijk

De Crem bestempelde de hele saga als een non-event, maar vindt wel dat bloggen steeds meer een gevaarlijk fenomeen wordt. 'Iedereen kan naar goeddunken en zonder verantwoordelijkheid dingen schrijven en het is bijna onmogelijk om zich daar tegen te verdedigen. Iedereen hier is een potentieel slachtoffer. We moeten ons daar over bezinnen'.

De Crem voegde er nog aantoe dat hij de juridische dienst van zijn departement heeft gevraagd na te gaan of maatregelen kunnen worden genomen 'om mij en mijn integriteit' te beschermen.

'Probleem met kritiek'

De Crem ontkende tevens dat het werkbezoek onbelangrijk was. De trip kaderde in de nota over buitenlandse operaties die vrijdag op de agenda van de ministerraad staat.

PS-Kamerlid en voorganger van De Crem, André Flahaut, verwonderde zich over het uitgebreide bezoek dat kadert in een nota die nog niet is goedgekeurd door de regering en de contacten met Amerikaanse politici die binnen enkele weken niet meer in functie zijn.

David Geerts (SP.A) verweet De Crem zich nu te gedragen als slachtoffer, terwijl de vrouw haar werk kwijt is en het echte slachtoffer is. Het gebeurde bewijst voor de SP.A'er ook dat de Vlaamse christendemocraat een serieus probleem heeft met kritiek. 'Betreurenswaardig', luidde het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig