De Franstalige partijen nodigen CD&V, SP.A, Open VLD en Groen! uit voor een gesprek over de drie niet-benoemde burgemeesters uit de Brusselse rand. Maar de drie worden sowieso opnieuw voorgedragen.
De Franstalige partijvoorzitters waren om 15.00 uur samengekomen in het federaal parlement. Ze vergaderden over de beslissing van Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (Open VLD) om de drie kandidaat-burgemeesters van Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem een tweede keer niet te benoemen wegens inbreuken op de taalwet.

Afgelopen dinsdag hadden de Franstalige voorzitters aan Vlaams minister-president Kris Peeters gevraagd of die beslissing gesteund werd door de Vlaamse regering. Woensdag bevestigde Peeters dat de Vlaamse regering unaniem achter de beslissing staat. Bovendien stelde Peeters dat het voortzetten van de gemeenschapsdialoog geen zin heeft als de Franstaligen de benoeming van de burgemeesters als voorwaarde blijven stellen.

De Franstaligen lijken nu een andere aanpak voor te stellen. Omdat de leden van de Vlaamse regering ook betrokken zijn in de gemeenschapsdialoog stellen de Franstalige partijvoorzitters voor om zich te richten tot de partijvoorzitters van CD&V, Open VLD, SP.A en Groen!.

De Franstalige partijvoorzitters hebben hen voorgesteld om in een soort Octopus-vergadering samen te zoeken naar manieren om de gemeenschapsdialoog in een sereen klimaat voort te zetten.

Tegelijk stellen ze voor om tot een discussiekader te komen dat zich moet buigen over de ganse Brusselse problematiek, inclusief de kwestie van de burgemeesters.

De Franstalige partijvoorzitters bevestigden ook dat de drie kandidaat-burgemeesters opnieuw zullen voorgedragen worden. Ze benadrukten ook dat zij willen dat de dialoog in een klimaat van vertrouwen tussen gemeenschappen kan voortgezet worden.

'De structuur van de dialoog vorderde goed, maar men is unilateraal teruggekomen op de Brusselse problematiek. We moeten die behandelen, maar dan misschien in een ander kader', aldus CDH-voorzitster Joëlle Milquet.

'Er is geen deadline, maar we willen tot een oplossing komen met de Vlaamse partijvoorzitters', verduidelijkte Isabelle Durant (Ecolo).

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in