De vakbonden bij KBC hebben maandag, in een gezamenlijk persbericht, begrip getoond voor het feit dat de bank-verzekeraar 'onder druk van de financiële markten en om haar concurrentiepositie te vrijwaren' een aantal maatregelen heeft genomen, waaronder een kapitaalinjectie van 3,5 miljard euro vanwege de Belgische overheid.
Het feit dat er dit jaar geen dividend wordt uitgekeerd aan de niet-referentieaandeelhouders, treft echter ook vele personeelsleden. 'Dit komt hard aan', luidt het.

De Belgische overheid gaat het kapitaal van KBC met 3,5 miljard euro versterken, zo raakte maandagochtend officieel bekend. Minister van Financiën Didier Reynders beklemtoonde daarbij dat het gaat om een preventieve maatregel, omdat KBC geen solvabiliteits- of liquiditeitsprobleem kent.

Bij de bonden betreurt men het feit dat KBC als traditioneel voorzichtige speler, zich heeft moeten schikken 'naar normen welke de facto worden opgelegd door spelers die bezwaarlijk voorzichtig kunnen genoemd worden'.

'Dat dit moet leiden tot een injectie van overheidsgeld in een op zich gezond bedrijf, is eigenlijk hallucinant', luidt het in de mededeling.

Voor de bonden primeert echter het feit dat de operationele werking van KBC geen negatieve gevolgen ondervindt, wat ook goed nieuws zou moeten zijn voor het personeel.