Magneet helpt tegen depressie
DEN HAAG - Een nieuwe medische techniek biedt mogelijk hoop voor mensen die lijden aan een depressie. Het gaat om een methode waarbij een magnetische spoel op de schedel wordt geplaatst om activiteit in de hersenen te stimuleren.
De Nederlandse Gezondheidsraad zegt dat onderzoeksresultaten van de behandeling hoopgevend zijn. De techniek kan wellicht een aanvulling vormen op de bestaande behandelingsvormen voor depressie.

De therapie heet officieel transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Er zijn gunstige effecten geconstateerd bij depressielijders bij wie geneesmiddelen niet hebben geholpen, maar mogelijk dat het ook werkt bij mensen bij wie medicijnen wel effect hebben.

Voordat de behandelmethode breed kan worden ingezet, is verder onderzoek nodig, schrijft de Gezondheidsraad aan de Nederlandse minister Ab Klink van Volksgezondheid. Ook dient naar de kosten gekeken en hulpverleners dienen eerst een behandelingsrichtlijn te ontwikkelen.

Hoe magnetische stimulatie precies zijn werk doet, is nog niet goed bekend. Er doen zich weinig of geen bijwerkingen voor. Er zijn verder aanwijzingen dat de techniek ook soelaas zou kunnen bieden bij hallucinaties (’stemmen horen’) en mogelijk trillen kan tegengaan bij mensen met de ziekte van Parkinson.