LEUVEN - Groen! heeft zaterdag in de Universiteitshal in Leuven hulde gebracht aan Magda Aelvoet. De 64-jarige Aelvoet, die de actieve politiek verlaat, was senator (1985-91), volksvertegenwoordiger (1991-95) en Europees parlementslid (1995-1999) voor Agalev. In de periode 1999-2002 was ze vicepremier en minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Volksgezondheid. Ze nam ontslag als minister omwille van de wapenleveringen aan Nepal.
Aelvoet zei in haar toespraak 'dat ze in de toekomst gaat proberen een beetje anders te gaan leven, méér thuis, méér beschikbaar voor de familie, minder vaste vergaderingen'. Ze blijft echter aanspreekbaar voor ad hoc opdrachten. Zo werkt ze mee aan een programma van de Koning Boudewijnstichting en gaat ze ook in op vragen van het milieuprogramma van de VN.

Verwijzend naar de actuele crisis op de financiële markten eiste Aelvoet een afdoende regulering. 'Zonder spelregels die namens de samenleving worden opgelegd, schiet het financieel systeem zichzelf voorbij en duwt het mensen en bedrijven in de afgrond. Laat het speelkwartier van de financiële alfamannetjes op Wall Street voorbij zijn. Het systeem moet weer een dienende, opbouwende en sociale rol krijgen. Aandelen zijn er om bedrijven aan kapitaal te helpen, bedrijven hebben niet als hoofddoel aandeelhouders rijk te maken'.

Haar ervaringen met de EU, als minister of parlementslid, noemde ze de meest interessante politieke ervaring. 'Je merkt van dichtbij dat de EU een politieke wereldspeler is of kan zijn en het verschil kan maken', aldus Aelvoet, verwijzend naar het Europese njet toen VS-president Bush het Kyoto Protocol voor dood verklaarde. Vanuit het Europees parlement heeft Aelvoet ook met succes het patent op het Indische neemboomzaad kunnen aanvechten. Ondanks het verzet van een Amerikaanse multinational en VS-regering werd het na tien jaar juridische strijd vernietigd door het Europees Octrooibureau.

Naast de Groen!-politici Mieke Vogels en Jos Geysels, voerden ook Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche, EU-parlementslid Daniel Cohn-Bendit (op video) en een vertegenwoordiger van Ecolo het woord. Geysels roemde Aelvoet voor de oprichting van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) en de wet op de patiëntenrechten. Vogels herinnerde eraan dat Aelvoet zowel betrokken was bij diverse staatshervormingen, meer bepaald de Sint-Michiels- en Lambermontakkoorden, en tot voor enkele maanden maakte ze namens Groen! deel uit van de Octopusgroep. Vanthemsche, die de eerste gedelegeerd bestuurder was van het FAVV, roemde Aelvoet als de geestelijke moeder van dit initiatief.