BRUSSEL - Gedelegeerd bestuurder Karel Vinck van de NMBS heeft vandaag het nieuwe directiecomité van de spoormaatschappij voorgesteld. Het bedrijf staat de komende maanden en jaren voor grote uitdagingen. Maar, ,,alle ingrediënten zijn hier aanwezig om er een succes van te maken'', aldus de gedelegeerd-bestuurder.
Eerst moet er volgens Vinck een mentaliteitswijziging komen. Het personeel moet zich flexibel en competitief opstellen. ,,De mentaliteit van de klassieke ambtenaar moet er uit'', aldus Vinck. Er komen niet meteen banen op de tocht.

Voor de toekomst van de NMBS is volgens Vinck een belangrijke rol weggelegd voor de overheid. Binnenkort starten de onderhandelingen over het nieuwe beheerscontract tussen de regering en de maatschappij. Bovendien moet duidelijk worden of de overheid de schuld, of minstens een deel, van de NMBS zal overnemen.

Gezien de huidige economische conjunctuur blijft Vinck voorzichtig. De schuld van de NMBS wordt momenteel geschat op 4,4 miljard euro en zou elk jaar met 1 miljard euro toenemen.

Resultaten

De resultaten van de NMBS tijdens de eerste helft van 2001 vielen erg tegen. Volgens Vinck zullen de jaarresultaten navenant zijn.

De eerste zes maanden van dit jaar leden de spoorwegen 121,7 miljoen euro verlies. Dat was een gevolg van de gestegen loonlast en toename van de schuld, maar ook van de slechte prestaties van vrachtdochter Inter Ferry Boats en ABX. Wat de relatie met de pakjesdienst wordt, moet binnen enkele weken duidelijk worden.