BRUSSEL - De vakbonden bij transportbedrijf Ziegler beraden zich over het voorstel van de directie rond het ontslag van een vakbondsafgevaardigde. Over de andere redenen waarom gestaakt werd, volgen volgende week onderhandelingen. Dat werd gisteravond vernomen van Hendrik Vermeersch van de BBTK.
De ontslagen vakbondsman wordt door de directie verweten te lange middagpauzes te hebben genomen. Het voorstel bestaat erin dat hij naar een andere site van het bedrijf wordt overgeplaatst en daar zijn functie als vakbondsafgevaardigde kan blijven voortzetten.

Volgens Vermeersch moet het voorstel nog door de vakbonden worden goedgekeurd. ,,Daarna leggen we een agenda vast voor de volgende ontmoetingen'', luidt het. De vakbonden willen immers ook dat de directie iets doet aan het ,,verziekte sociaal klimaat''.

De ontslagprocedure die tegen de man werd ingezet, leidde al tot stakingen in de Brusselse site van Ziegler. Dinsdag en woensdag sloten militanten de beide ingangen van het bedrijf aan de Havenlaan af.