Ministers van Staat moeten koning bijstaan
De koning stelt voorlopig geen nieuwe bemiddelaar/informateur aan om de gestrande formatie opnieuw vlot te trekken. Het paleis maakte even na elven bekend dat Albert de hulp inroept van 'een aantal ministers van Staat die bijzondere ervaring hebben gehad tijdens de communautaire crisissen in ons land'.
Contacten met deze deze politici moeten de koning meer inzicht verschaffen over hoe het nu verder moet. De koning en zijn raadgevers zien momenteel zelf geen oplossingen meer om de impasse te doorbreken.

De beslissing is ronduit uniek en geeft aan hoe moeilijk de kaarten liggen. De keuze voor gesprekken met ministers van Staat doet denken aan een mogelijke samenroeping van de Kroonraad. Die raad, bestaande uit de ministers van Staat en de ministers van de huidige regering en voorgezeten door de vorst, komt heel uitzonderlijk samen wanneer het land in grote moeilijkheden verkeert. Dat gebeurde voor het laatst in 1960, naar aanleiding van de onafhankelijkheid van Congo.

Voorlopig is nog niet veel bekend over wie de koning zal uitnodigen. Volgens de VRT-radio wordt oud-premier Wilfried Martens (CD&V) vanmiddag al ontvangen. België kent vijftig ministers van Staat, heel wat onder hen hebben ervaring met het oplossen van communautaire crissisen. Behalve Martens zijn aandere voor de hand liggende namen Jean-Luc Dehaene, (CD&V), Gérard Deprez (MR), Louis Tobback (SP.A), Karel Van Miert (SP.A) en Guy Spitaels (PS).

Gisterenavond werd alvast duidelijk dat het scenario om twee bemiddelaars het veld in te sturen, Raymond Langendries (CDH) en Herman De Croo (Open VLD), een heilloze optie zou worden. Zeker bij CD&V was er maar weinig animo voor een mogelijke opdracht van De Croo. De gewezen kamervoorzitter vergeleek enkele maanden geleden Vlaams-nationalisten nog met 'mentaal gehandicapten'.

De Kroonraad is tot nu toe vijf keer bijeengeroepen. Een overzicht:

  • 16 juli 1870 : uitbreken van de Frans-Duitse oorlog


  • 2 en 3 augustus 1914 : Duits ultimatum aan België


  • 2 mei 1919 : Verdrag van Versailles


  • 23 maart 1950 : Koningskwestie


  • 18 februari 1960 : Onafhankelijkheid van Congo.