DUSSELDORF - De Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen dreigt met boetes die kunnen oplopen tot 500.000 mark (10 miljoen frank) voor het verspreiden van nazi-propaganda via internet. De autoriteiten vragen alle providers in de deelstaat om de sites van hun gebruikers te controleren op rechts-extremistische inhoud en zonodig te blokkeren. Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel.
Volgens deelstaatpresident Jürgen Büssow kan zo'n maatregel volgens de mediawet. Hij wil ook het bezoek aan buitenlandse nazi-sites aanpakken. De deelstaatpresident stelt Duitse providers die de verbinding naar de website tot stand brengen verantwoordelijk.

Veel rechts-extreme propagandasites zijn uitgeweken naar het buitenland om aan de Duitse justitie te ontkomen. De dreiging met boetes volgt op een eerdere oproep aan providers, begin augustus, om rechts-radicale sites uit te bannen. De eerste sites zijn volgens Der Spiegel al verdwenen.

Na een racistische aanslag eind juli in Düsseldorf, waarbij tien ex-Sovjetburgers gewond raakten, is in Duitsland een landelijke campagne tegen extreem-rechts op gang gekomen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig