TONGEREN - Archeologen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) hebben de afgelopen week twee van de drie stadsgrachten blootgelegd die parallel met de 2de eeuwse stadsmuur rond Tongeren lopen. De grachten worden echter weer dicht gegooid want volgende week start op de plek een bouwproject.
De vondst komt een halve eeuw nadat onderzoek in de jaren zestig aantoonde dat de stadsmuur omringd was door drie grote stadsgrachten, zo laat Alain Vanderhoeven van het VIOE weten.

De stadsgrachten, die veeleer toevallig tijdens het archeologisch vooronderzoek werden ontdekt, zijn de middenste en de buitenste van de drie grachten die tegelijkertijd met de Romeinse stadsmuur werden aangelegd. Die is in de tweede helft van de tweede eeuw over een afstand van 4,5 kilometer rond de stad gebouwd.

Er is 40 meter van de grachten te zien. Ze zijn 8 meter breed en respectievelijk 2,5 en 3 meter diep. Het uitgraven van deze grachten in de Romeinse tijd moet volgens de archeologen een grondverzet van 250.000 kubieke meter teweeg gebracht hebben.

Wooncomplex

Topografisch onderzoek toonde eerder al aan dat het terrein in de Romeinse tijd 1 à 2 meter hoger lag dan vandaag, wat maakt dat de grachten aanvankelijk vermoedelijk 10 meter breed en 5 meter diep waren, aldus nog Vanderhoeven. De archeologen troffen eveneens aardewerk en munten uit de Romeinse tijd aan.

Op de plaats waar de grachten blootgelegd werden, wordt vanaf volgende week gestart met de bouw van een wooncomplex en de aanleg van een stadspark. De grachten worden daarvoor opnieuw dicht gegooid. Het VIOE had met de bouwheer een akkoord bereikt om tijdens het bouwverlof archeologische opgravingen uit te voeren.