Bemiddelaar Flightcare zoekt oplossing tegen eind augustus
ZAVENTEM - Bernard Leemans, sociaal bemiddelaar in het conflict bij luchthavenbedrijf Flightcare, wil uiterlijk 30 augustus een oplossing voor de ontslagen ACV-afgevaardigde Maria Vindevoghel. Dat zegt hij in een mededeling.
De sociaal bemiddelaar stelt vast ,,dat er nog geen consensus bestaat omtrent haar reïntegratie''. Zowel directie als vakbonden deelden de jongste dagen hun standpunt over het ontslag van Vindevoghel mee aan de bemiddelaar.

Naast het ontslag zoekt de bemiddelaar ook naar een oplossing voor de veiligheidsproblemen bij Flightcare. Die bespreking zal apart van het ontslag gebeuren tussen 22 en 25 augustus, benadrukt Leemans. Later zal een commissie zich over de rest van de problemen buigen.

De vakbonden lieten eerder vandaag weten dat ze hun acties rond het ontslag van Vindevoghel en de eisen inzake de naleving van de arbeids- en veiligheidsreglementeringvoorlopig opschorten. Ook een juridisch initiatief voor de arbeidsrechtbank wordt nog niet ondernomen. Daarmee willen de bonden het sociaal overleg alle kansen geven.

,,We blijven onverkort achter de eis tot intrekking van het ontslag staan, maar we stellen onze hoop nu volledig op sociaal bemiddelaar Bernard Leemans. De komende weken houden we elke woensdag een militantenvergadering. Nu is pas in september opnieuw actie voorzien'', aldus vakbondssecretaris Joris Welters (ACV-Transcom).

Wat de veiligheidsproblematiek binnen de onderneming betreft, werd de presentatie van een rapport van de Technische en Gezondheidsinspectie gisteren uitgesteld. De inspectie deelde mee meer tijd nodig te hebben. De vakbonden eisen nu zo snel mogelijk inzage in het rapport en willen dat het al op 22 augustus met de bemiddelaar wordt besproken. Ze willen daarnaast ook andere inspectiediensten van luchthavenuitbater BIAC inlichten over wanpraktijken in het bedrijf.