ANTWERPEN - In de rechtszaak die de Amerikaanse fondsbeheerder Knight Vinke Asset Management (KVAM) voor de Brusselse Rechtbank van Koophandel heeft aangespannen tegen Electrabel, vraagt Electrabel een borg van 5 miljoen euro aan Eric Knight omdat hij als eiser buitenlander is. Dat schrijven L’Echo en La Libre Belgique.
Gisteren vonden de pleidooien over deze borg plaats voor de Rechtbank van Koophandel. Volgens advocaat Mischael Modrikamen, die de belangen van Knight Vinke verdedigt, zal de rechtbank zich in de loop van volgende week uitspreken over de borg.

Het betreft een voorschot op de proceskosten dat voor buitenlanders verplicht is. Volgens Modrikamen is dat evenwel een regeling die uit de tijd is en nog maar zelden wordt toegepast.

Knight Vinke Asset Management vraagt de aanstelling van één of meer expert-verificateurs om te onderzoeken of Electrabel en de minderheidsaandeelhouders van Electrabel schade hebben geleden door de strategie van Suez. Modrikamen verwacht dat een eerste zitting ten gronde over deze zaak pas zal plaatsvinden in oktober. ,,Momenteel gaat het om de eerste schermutselingen'', zegt hij.