BRUSSEL - Van het inwilligen van de PSC-eis om meer geld uit te trekken voor het Brussels gewest, kan geen sprake zijn. Dat verklaarde Agalev-minister Magda Aelvoet bij aanvang van het kernkabinet vanochtend. Het goedkeuren van het Europese Verdrag ter bescherming van de nationale minderheden lijkt dan weer wel bespreekbaar.
Net als in de Kamer wordt in het kernkabinet de goedkeuring van het bevoegdheidsluik van de Lambermont-akkoorden besproken. Bedoeling is de Franstalige christen-democraten over de brug te krijgen. Gisteren werd tussen de PSC en de meerderheidspartijen een akkoord bereikt over de oprichting van een Fonds voor de financiering van de internationale rol en de hoofstedelijke functie van Brussel. In het Fonds wordt zo'n 3 miljard frank - reeds beloofde middelen - gestopt.

"Er is al gevoelige vooruitgang geboekt, maar er is meer nodig om de PSC voor het Lambermont-akkoord te winnen", zei PS-vice-premier Laurette Onkelinx vandaag aan de Wetstraat 16. Ze verwees naar de goedkeuring van het minderhedenverdrag dat "alle minderheden" in België moet beschermen.

Voor Aelvoet (Agalev) moet bekeken worden waar het in zo'n verdrag precies over gaat, hoe "minderheden" worden gedefinieerd. "We zullen alleen een charter goedkeuren als het Belgisch systeem overeind blijft", klonk het.

PRL-vice-premier Louis Michel bleef op de vlakte. "Het verdrag is van belang voor de bescherming van de Franstalige minderheden, maar ook voor de Vlamingen in Brussel". Het liberale kopstuk benadrukte voorts dat het niet ging om het zoeken naar "een geste voor de PSC", wel naar een "meerderheid voor dit akkoord".

Vice-premier Isabelle Durant (Ecolo) was karig met commentaar. Haar collega van begroting Johan Vande Lanotte (SP) wou helemaal niets kwijt.