AARSCHOT - Bij batterijenfabricant Duracell in Aarschot heeft na de nachtploeg ook de ochtendploeg van de arbeiders het werk neergelegd. Ook een deel van de bedienden staken. Deze voormiddag was er een eerste contact met directeur Eduardo Toseto.
Het conflict draait om het herstructureringsplan waarmee de directie 151 van de circa 1050 jobs wil schrappen. De vakbonden eisen dat dit zonder naakte ontslagen gebeurd.

Aanleiding voor de staking is de afwijzing door de directie van de syndicale voorstellen om vrijwillig vertrek te stimuleren via brugpensioen vanaf 52, een "alternatief" brugpensioen voor 50 tot 52-jarigen waarbij directie zelf de werkloosheidsvergoeding aanvult, het aantrekkelijker maken van loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid en het behoud van de arbeidsvoorwaarden bij de overstap naar het bedrijf dat in het kader van het herstructureringsplan activiteiten van Duracell overneemt.

De directie stelde vandaag dat de vakbondsvoorstellen te duur zijn en formuleerde zelf enkele maatregelen. De vakbonden van hun kant vrezen dat onvoldoende mensen zullen ingaan op het directievoorstel zodat naakte ontslagen niet te vermijden zijn. De vakbonden wijzen er ook op dat er in het bedrijf sinds begin dit jaar een CAO geldt die werkzekerheid waarborgt.