Compensatie bij treinvertragingen
Foto: bdw
BRUSSEL - De bevoegde ministers en de gedelegeerd bestuurders van de NMBS-holding, Infrabel en de NMBS hebben vanmiddag de drie beheerscontracten 2005-2007 voor de NMBS-groep ondertekend. Bij frequente vertragingen van een kwartier of een vertraging van meer dan 2 uur krijgt de reiziger een compensatie in natura.
Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte wees erop dat er een dotatie van 7 miljoen euro voorzien wordt voor de veiligheid. Vierentwintig belangrijke stations moeten volledig toegankelijk worden voor personen met een beperkte mobiliteit.

De beheerscontracten voorzien voorts dat vier grote stations een rechtstreekse verbinding met Brussel krijgen en dat binnenlandse treinen de grote stations net over de grens bedienen. Voor het aanleggen van bijkomende parkings nabij stations wordt tussen 2006 en 2010 35 miljoen euro vrijgemaakt.