CD&V blijft de grootste
BRUSSEL - CD&V (27,7%) blijft de grootste partij, voor Vlaams Belang (23,4%), SP.A (22%), VLD (18,5%) en Groen (7,5%). Het vertrouwen in premier Verhofstadt is met vier procent gestegen, de federale en Vlaamse regering krijgen iets minder vertrouwen. Dat blijkt uit de peiling in opdracht van De Standaard.

Als er vandaag federale verkiezingen waren, zou het kartel CD&V/NV-A opnieuw als grootste partij uit de bus komen, met 27,7 procent van de stemmen. Op de tweede plaats staat Vlaams Belang, met 23,4 procent, derde grootste partij is SP.A/Spirit met 22 procent. De VLD haalt 18,5 procent, Groen! komt uit op vijf, met 7,5 procent van de stemmen. Dat blijkt uit de peiling die TNS Media uitvoerde in opdracht van De Standaard.

,,Indien er vandaag verkiezingen zouden zijn voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, welke partij of lijst geniet dan Uw voorkeur?'' Die vraag stelden de onderzoekers aan 933 Vlamingen. De peiling gebeurde tussen 3 en 19 mei, in volle B-H-V crisis dus.

Echt grote verschuivingen tegenover de vorige peilingen van februari en oktober zijn er niet. Alle partijen blijven min of meer op dezelfde lijn. De VLD zet haar dalende trend van na de federale verkiezingen van mei 2003 voort. De partij haalt 1,5 procent minder dan in de peiling van februari en dan haar resultaat bij de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar. De liberalen zitten nu 7,4 procent lager dan het kiesresultaat dat ze in mei 2003 behaalden.

Een omgekeerde beweging is te zien bij Vlaams Belang. Die partij stijgt alweer lichtjes tegenover de vorige peiling (1,3%) en zit nu één procent onder haar monsterscore bij de jongste Vlaamse verkiezingen. Vlaams Belang scoort nu 5,5 procent hoger dan bij de federale verkiezingen van 2003.

De socialisten winnen heel langzaam aan kracht. Het profiel van SP.A/Spirit over de opeenvolgende peilingen en verkiezingen stijgt licht sinds de Vlaamse verkiezingen. Van 19,9 naar 22 procent. Rood is daarmee nog twee procent verwijderd van het resultaat bij de federale verkiezingen van 2003. Toen haalde SP.A/Spirit 24 procent.

Met 7,7 procent blijft Groen! op hetzelfde plateau sinds juni 2004. Een gelijkaardige minieme schommeling zien we bij CD&V/NV-A. Het kartel won en verloor bij de opeenvolgende peilingen telkens een paar procentpunten en zit nu een vol procent hoger dan bij de Vlaamse verkiezingen van juni.

Vertrouwen
Een nipte meerderheid (52%) van de Vlamingen heeft vertrouwen in de federale regering. Voor 14 procent is dit vertrouwen er totaal niet. Daarmee scoort paars een procent lager dan bij de vorige peiling, in februari.

Opmerkelijk is het antwoord op de vraag ,,In welke mate heeft u vertrouwen in de huidige premier Guy Verhofstadt?''. 60% van de ondervraagden heeft redelijk tot veel vertrouwen in de premier, en dat is maar liefst 4% meer dan in februari.

En wat met het vertrouwen in de Vlaamse regering? 65% van de ondervraagden heeft redelijk tot veel vertrouwen in de Vlaamse ploeg. In februari lag dat cijfer 1% hoger.

Ook Vlaams minister-president Yves Leterme moet 1% van het vertrouwen inleveren tegenover februari. Hij krijgt nog altijd het vertrouwen van 64% van de Vlamingen.

Brussel-Halle-Vilvoorde

De enquête gebeurde tussen 3 en 19 mei, in volle B-H-V crisis dus. Op 11 mei werd het B-H-V dossier in de koelkast gestopt. Ongeveer de helft van de respondenten werd na 11 mei bevraagd.

Een belangrijke enquêtevraag in dat verband is of de regering Verhofstadt moet vallen als de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst wordt. 32% van de ondervraagden antwoordde hier ,,ja'' op. In februari was dat 26%.

In De Standaard van morgen (28 mei) leest u een uitgebreide analyse van de onderzoeksresultaten.