GENK - Bij het vleesverwerkend bedrijf Cargill Integra Belgium in Genk heeft 87 procent van de werknemers het sociaal plan goedgekeurd dat directie en vakbonden eerder deze week bereikten. Het sociaal plan voorziet onder meer in brugpensioen op vrijwillige basis en in de oprichting van een tewerkstellingscel.
De vestiging van Cargill Genk sluit tegen eind augustus van dit jaar definitief de deuren. Bij het bedrijf werken 83 mensen, 74 arbeiders en negen bedienden. Vijftien personeelsleden zullen tot aan de bedrijfssluiting aan de slag blijven, terwijl de anderen vanaf 17 juni collectief ontslagen zullen worden.

Het sociaal plan voorziet in een vrijwillige brugpensioenregeling op 52 jaar. Daarvoor komen 8 mensen in aanmerking. De arbeiders en bedienden die gedwongen ontslagen worden, krijgen een verbrekingsvergoeding en een sluitingspremie van 350 euro per dienstjaar. Voor de gedwongen ontslagen is daarnaast nog een afscheidspremie voorzien van 2.500 euro voor werknemers die minder dan tien jaar aan de slag zijn en van 5.000 euro voor diegenen die meer dan 10 jaar dienst hebben.