Tobback wil pensioenen omhoog
BRUSSEL - ,,De pensioenen in ons land moeten helemaal niet omlaag. Daar is geen enkele reden toe. De huidige pensioenbijdragen kunnen we nog 150 jaar betalen, als het moet. Geen probleem, zolang we het Zilverfonds handhaven en niet gek doen met de begroting'', dat stelt minister van Pensioenen, Bruno Tobback, in een interview met de krant Het Laatste Nieuws.
De minister reageert daarmee op een Europese studie waaruit blijkt dat 21 procent van de gepensioneerden riskeert in de armoede te vallen. Een bewijs dat de pensioenen niet te hoog, maar te laag zijn, zo vindt hij.

De regering Verhofstadt wil doorgaan met het optrekken van de pensioenen, verklaarde Tobback in de krant. ,,De welvaartsaanpassing met 2 procent van de werknemerspensioenen van tenminste 8 jaar oud, gaat volgens plan door op 1 september. Dit jaar wordt er 4 miljoen euro voor uitgetrokken. Een tweede opslag volgend jaar zal 19 miljoen euro kosten,'' aldus de minister.

In het vergrijzingsvraagstuk is Bruno Tobback het eens met de VLD. Ze vinden dat langer blijven werken de beste manier is om die problematiek aan te pakken: ,,De helft van je leven werken lijkt me een gezond principe, die andere helft word je onderhouden door de gemeenschap, om te studeren en uit te rusten.'' De minister ontkende ten slotte nog met klem dat de regering gauw het brugpensioen wil afschaffen.