Een nieuw belangenconflict zou vermijden dat het wetsvoorstel over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde te snel op de agenda van de plenaire vergadering van de Kamer zou komen. Dat liet CD&V-senator Hugo Vandenberghe zondag verstaan in de RTBF-uitzending 'Mise au point'. Zonder nieuwe procedure van belangenconflict dreigt de politieke situatie onhoudbaar te worden, waarschuwde hij nog.
Het parlement van de Franse gemeenschap startte de procedure van het belangenconflict in november 2007 als gevolg van de stemming van het splitsingsvoorstel, Vlamingen tegen Franstaligen, in de bevoegde Kamercommissie.

Intussen werd binnen de Octopusgroep een akkoord bereikt over het eerste pakket institutionele hervormingen. Daarin wordt gesteld dat gezocht zal worden naar een onderhandelde oplossing voor BHV. Dat akkoord werd echter afgesloten terwijl er een belangenconflict hangende was en dat schorste de behandeling van het wetsvoorstel, merkte Vandenberghe op.

Sindsdien is de procedure van het belangenconflict beëindigd en moet de tekst in principe naar de plenaire Kamer komen. Donderdag beslisten de Franstalige partijvoorzitters geen nieuwe procedure van belangenconflict op te starten. Dat lag volgens hen in de lijn van het akkoord dat er een onderhandelde oplossing voor BHV moet komen.

Volgens de CD&V-senator zal het politiek onhoudbaar zijn om elke week een debat te hebben in de Kamer als telkens de vraag komt of het wetsvoorstel al dan niet moet ingeschreven worden op de dagorde van de plenaire vergadering. Hij voegt eraan toe dat het akkoord om tot een onderhandelde oplossing te komen nooit het engagement impliceerde om de parlementaire procedure te schorsen, eenmaal de procedure van een belangenconflict op haar eind is gekomen. Dat laatste zal het geval zijn op 1 mei.

Open VLD-kamerlid Luk Van Biesen van zijn kant bedankte de Franstalige partijen dat ze geen procedure van belangenconflict hebben opgestart. Hij erkende dat er weinig tijd is om tot een onderhandelde oplossing te komen, hij is ervan overtuigd dat men daar in zal slagen, gezien het brede raakvlak waarover de meerderheid in de Kamer beschikt.

'Goed gespeeld'

Ook de SP.A is voorstander van een onderhandelde oplossing, maar als de meerderheid beslist om het wetsvoorstel over de splitsing van BHV te stemmen, zullen de Vlaamse socialisten zich daarbij aansluiten, stelde Kamerlid Bruno Tobback. Hij zag in de houding van de Franstalige partijen een poging om het kartel CD&V/N-VA te doen ontploffen. 'Goed gespeeld. Al mijn respect, maar ik vraag me af of de partijvoorzitters niets beters te doen hebben', aldus nog de oud-minister.

'Kinderachtig'

MR-fractieleider in de Kamer, Daniel Bacquelaine, reageerde verbaasd op de houding van CD&V: 'De houding van ’hou me tegen of ik bega een ongeluk’, lijkt me wat kinderachtig'. De ondertekenaars van het eerste Octopusakkoord moeten hun engagement nakomen, vond hij.

De andere partijen deelden die mening. Ze zagen niet in waarom een nieuwe procedure van belangenconflict zou moeten worden opgestart. 'Waarom het regenscherm openen als het niet regent', vroeg co-voorzitster van Ecolo, Isabelle Durant, zich af. 'Laten we niet beginnen met de lente van de provocaties', vroeg PS-vice-premier Laurette Onkelinx.

15 juli

De onderhandelingen over het tweede pakket van bevoegdheidsoverdrachten zou binnenkort van start moeten gaan, aangezien er tegen 15 juli een akkoord moet zijn.

Aan oppositiezijde hebben de groenen al laten weten bereid te zijn om aan de onderhandelingen deel te nemen zoals bij het eerste pakket.

De SP.A lijkt heel wat terughoudender. 'Voor de tweede fase zijn we bereid goede voorstellen goed te keuren. Maar reken niet op de SP.A om aan een debat deel te nemen dat enkel tot doel heeft de regering in het zadel te houden', aldus Tobback.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig