Rechtbank veroordeelt bisschop Léonard
NAMEN - Monseigneur Léonard, de bisschop van Namen, is door de burgerlijke rechtbank van Namen veroordeeld tot betaling van de som van 121.868 euro aan dokter Philippe Caspar.
De arts stelde in 2004 verschillende rapporten op voor een audit die aangevraagd werd door monseigneur Léonard, maar hij werd daarvoor nooit betaald. De studie ging over de toekomstige banden tussen de katholieke universiteiten in Wallonië en de Belgische kerk. Vervolgens dagvaardde de arts de bisschop.

Wat de financiering van de studieperiode en de praktische organisatie betrof, had Léonard gepreciseerd dat hij de eerste schenker zou zijn, omdat hij het voorbeeld wilde stellen en garanties wilde geven aan toekomstige partners. Hij beloofde te zorgen voor 100.000 euro.

Op 30 juli 2004 schreef de arts, die nog niet vergoed was, de bisschop aan. Léonard verbaasde zich erover dat de arts dacht dat hij kosten terugbetaald kon krijgen voor een audit waarover geen contract was afgesloten, omdat de financiering niet zeker was.

Het verzoek van Caspar voor de burgerlijke rechtbank beoogde de bisschop te veroordelen tot het betalen van de honoraria voor een bedrag van 121.868 euro, te vermeerderen met achterstallige interesten.