BRUSSEL - De gemiddelde netto kamerprijs van de Vlaamse hotels bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 79 euro, ruim 11 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar (toen bijna 71 euro). Dat blijkt uit de resultaten van de hotelbarometer, die vandaag worden aangehaald in de april-nieuwsbrief van het Steunpunt Toerisme en Recreatie van de K.U.Leuven.
De gemiddelde bezettingsgraad van de Vlaamse hotels lag in het eerste kwartaal een beetje lager dan een jaar eerder, maar het gaat om een niet-significante daling, aldus het Steunpunt. ,,Dit resulteert in een normale omzet per beschikbare kamer’’, luidt het besluit. De provincies Vlaams-Brabant (65 procent) en Antwerpen (57 procent) presteren volgens de barometer duidelijk boven het gemiddelde inzake bezettingsgraad, terwijl West-Vlaanderen (37 procent) in het eerste kwartaal achter blijft. De Kunststeden (58 procent) doen het ook goed in vergelijking met de Kust (29 procent) en de Vlaamse Regio’s (47 procent). ,,Een en ander kan wel het gevolg zijn van de seizoensgebondenheid van een aantal producten’’, stelt het Steunpunt Recreatie en Toerisme.

De opbouw van de hotelbarometer werd gestart in het voorjaar van 2005. Het project is een gezamenlijk initiatief van het Steunpunt, de provinciale toeristische organisaties en Ho.Re.Ca Vlaanderen, en wordt beleidsmatig ondersteund door Toerisme Vlaanderen en de bevoegde Vlaamse minister, Geert Bourgeois. De gegevens worden door de hoteluitbaters zelf doorgegeven en automatisch verwerkt. ,,De medewerking in de sector is op een acceptabel peil gekomen’’, stelt het Steunpunt.