BRUSSEL - De interimsector heeft in maart zijn groei voortgezet, met een toename in de activiteit van 0,14 procent ten opzichte van februari. Dat meldt Federgon, de federatie van de sector.
Het aantal gepresteerde uren op interimbasis steeg in maart met 0,10 procent voor arbeiders en 0,22 procent voor bedienden. De cijfers werden gecorrigeerd voor seizoenseffecten. De interimsector zal dit jaar naar schatting groeien met 10,85 procent. Sinds 1995 ging de sector met 240 procent vooruit.