BRUSSEL - Premier Guy Verhofstadt is blij met de ontknoping na het opzoekingswerk van de politiediensten. Hij bedankte zowel de Belgische als Poolse politie voor het professionele werk dat ze hebben geleverd.
Verhofstadt herhaalde van plan te zijn de uitlevering van de dader te vragen. Dat gebeurt op basis van het Europees aanhoudingsmandaat dat sinds twee jaar bestaat. De premier hoopt dat de vermoedelijke dader snel kan worden uitgeleverd.

,,Het belangrijkste is dat gerechtigheid geschiedt. Ik hoop dan ook dat de dader zo snel mogelijk wordt bestraft. Men kan gelijk welke maatregel uitdenken, maar uiteindelijk is het de bestraffing die noodzakelijk is om een einde te stellen aan het fenomeen'', besloot hij.

,,Krachtig signaal voor bevolking''

CD&V-kamerfractieleider Pieter De Crem reageert tevreden op arrestatie. ,,Door deze aanhouding is het bewijs geleverd dat samenwerking tussen politiediensten loont en dat een snelle reactie mogelijk is'', klinkt het. ,,Het is goed voor ons land en een krachtig signaal naar de bevolking dat de internationale politiesamenwerking tussen Polen en België heeft geresulteerd tot de aanhouding van de vermoedelijke dader. Nu hij gevat is, is het de taak van de rechtbank om te oordelen over een gepaste straf.''

Volgens De Crem bewijst dit dossier dat samenwerking loont. ,,Voor de CD&V is het dan ook dé uitdaging voor de regering, de politie en het gerecht om in de toekomst zowel de grote als de kleine criminaliteit binnen een redelijke termijn en op een gepaste wijze te straffen'', besloot de fractieleider van de Vlaamse christendemocraten.

,,Efficiënt werk’’

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft op een Europese bijeenkomst in Luxemburg zijn ambtgenoot Ludwik Dorn gefeliciteerd met het efficiënte werk van de Poolse politie. Ook Dorn was vol lof over de samenwerking tussen de Belgische en Poolse politiediensten in de succesvolle zoektocht naar de vermoedelijke moordenaar van Joe Van Holsbeeck.

,,Een dergelijke goede samenwerking tussen twee landen zou andere lidstaten van de Europese Unie moeten aanmoedigen om meer te gaan samenwerken en meer informatie te delen. In de Europese Unie is er immers vrij verkeer van personen, en dus ook van criminelen. Daar moeten we op inspelen’’, verklaarde de opgetogen Poolse minister.