8.000 studenten betogen in Gent
Foto: Belga
GENT - Duizenden vakbondsafgevaardigden, studenten en personeelsleden van de Universiteit Gent en een zevental hogescholen in Oost- en West-Vlaanderen hebben vanmorgen in Gent betoogd voor meer onderwijsmiddelen en tegen de 'outputfinanciering'.
Met zo'n financiering zouden hogere onderwijsinstellingen per behaalde studiepunten en diploma' gesubsidieerd worden en niet langer op basis van het aantal ingeschreven studenten.

De studenten telden 10.000 betogers, de politie 8.000. Tot de betoging was via e-mails en pamfletten opgeroepen. Te voet of met bussen zakten de manifestanten naar de binnenstad af. Veel studenten en personeelsleden hadden voor de duur van de betoging vrijaf gekregen: de lessen werden geschorst om iedereen de kans te geven zijn stem te laten horen.

Andere eisen

Er werd in Gent ook betoogd tegen het plan om middelen voor onderwijs te ,,draineren'' naar meer onderzoek en tegen hogere inschrijvingsgelden voor bissers, trissers en studenten die na hun basisopleiding een master na master willen volgen.

Voorts eisen studenten en personeel dat het budget voor onderwijs wordt opgetrokken tot zeven procent van het bruto regionaal product. Daarnaast moeten er meer middelen komen voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften, zoals allochtonen of studenten met dyslexie.

De betoging was georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Gentse studentenraden en de vakbonden.