Nog geen formeel voetbalcontract VRT - Woestijnvis
Tussen de VRT en Belgacom werden tot ten vroegste twee weken terug geen onderlinge betalingen verricht in verband met het voetbalcontract. Tussen Woestijnvis, dat de productie van de wedstrijden uit de eerste klasse op zich neemt, en de VRT werd nog geen contract ondertekend, maar werden wel al betalingen gedaan.
Dat bleek vanmorgen in het Vlaams parlement. Carl Decaluwé (CD&V) wilde er van Vlaams Mediaminister Geert Bourgeois (N-VA) weten of er intussen - op twee wedstrijden voor het einde van de competitie - al sprake was van getekende contracten tussen de verschillende spelers.

Zoals bekend haalde Belgacom de uitzendrechten voor het Belgisch voetbal binnen. De rechten voor open net kwamen bij de openbare omroep terecht, dat voor de productie in zee ging met Woestijnvis.

Op basis van informatie van de VRT, stelde de minister dat de VRT en Belgacom in maart 2005 een intentieovereenkomst (’short form-overeenkomst’) met een aantal basisovereenkomsten ondertekenden. Op 13 april 2006 volgde de zogenaamde ’long form-overeenkomst’ - een complexe overeenkomst waarin diverse praktische modaliteiten moesten worden opgenomen.

,,Zolang de long form-overeenkomst tussen de VRT en SIA-Belgacom (SIA staat voor Skynet I-motions Activities) niet werd ondertekend, hebben de VRT en SIA-Belgacom onderling geen betalingen verricht'', las de minister voor. Nu de overeenkomst met Belgacom er ligt, kunnen ook de onderhandelingen met Woestijnvis en de RTBF (dat in Franstalig België de rechten voor open net heeft) worden afgerond.

Met beide partijen werd voor de start van het voetbalseizoen een mondelinge afspraak gemaakt. Zo werd met Woestijnvis een prijs afgesproken voor de realisatie van de beelden. ,,De betalingen aan Woestijnvis werden verricht na levering van de afgesproken prestaties en in functie van de prijs die vooraf werd afgesproken'', luidde het.

De openbare omroep stelt voorts dat een overeenkomst op basis van een short form-overeenkomst of een mondelinge overeenkomst niet ongebruikelijk zijn in de mediawereld en bovendien rechtsgeldig zijn. Ook commissaris-revisor Deloitte verklaarde dat het niet ongewoon is dat ,,dergelijke ingewikkelde contracten in de mediasector slechts na geruime tijd kunnen worden afgesloten''.