Het aantal bedrijven waarbij de federale, regionale en gewestelijke overheden voor minstens 5 pct participeren in het kapitaal, is gestegen van 2.593 naar 3.023 tussen 1997 en 2003. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, waarvan de resultaten vandaag verschenen in Le Soir
De stijging zou vooral het gevolg zijn van initiatieven op regionaal en lokaal Waals niveau. In Vlaanderen en Brussel was er immers een daling van het aantal bedrijven waar overheden in particperen. In Wallonië was er een stijging van 18 procent.

Vijf sectoren blijven een overwicht van overheidsaandeel kennen: transport, post, telecom, water en afval. Dat geldt ook voor kansspelen. De overheid is ook steeds actiever in de financiering in risicokapitaal.