Maandag kreeg eersteklassevoetbalclub KSK Beveren van de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een proflicentie van vorig jaar, op voorwaarde dat de Waaslandse club op 8 mei een bankgarantie van 1.049.836 euro kan voorleggen. Beveren gaat in beroep tegen die beslissing, want ,,het stellen van een onvoorwaardelijke bankwaarborg is onaanvaardbaar'', stelt de club op z’n website.
Het geld moet dienen om een schuld aan de Ivoriaanse club Asec Mimosas Abidjan af te lossen. Asec vraagt het bedrag als aandeel in de opbrengsten die Beveren haalde uit transfers van Ivoriaanse spelers uit de voetbalacademie van Asec. De Ivoriaanse club kreeg gelijk van de FIFA en zag zijn claim op 8 december 2005 bevestigd door het Sporttribunaal TAS.

Het aanvaarden van de beslissing ,,zou een schoolvoorbeeld zijn van onbehoorlijk bestuur'', aldus Beveren. ,,Daarenboven neemt de licentiecommissie een loopje met de Belgische wetgeving. Door het afleveren van een onvoorwaardelijke bankwaarborg, stelt KSK Beveren zich namelijk bloot om tweemaal de gelden die zij verschuldigd is aan Asec Mimosa te moeten betalen. Asec Mimosa kan namelijk de bankgarantie opeisen en zo het derden beslag omzeilen, terwijl KSK Beveren nog steeds gehouden is om de gelden ook aan de derden beslagen uit te betalen''.

Beveren benadrukt dat het het geld heeft om Asec te betalen, en dat het bereid is dat geld op een geblokkeerde rekening te zetten. ,,KSK Beveren is ervan overtuigd dat de beroepscommissie gehoor zal geven en indien dit niet het geval zou zijn, zullen we alle rechtsmiddelen gebruiken om te beletten dat KSK Beveren daden van onbehoorlijk bestuur zou moeten stellen'', wordt het bericht afgesloten.