Vanaf 1 maart verandert de voorrang van rechts — in gewone voorrangssituaties. Tot voor kort verloor u die voorrang als u gestopt was. Dat gaf aanleiding tot verwarring, dus die regel valt weg. U hebt voorrang als u van rechts komt, altijd, ook als u stilgestaan hebt.
Er waren uitzonderingen, er blijven er. Wie uit een verboden rijrichting komt, heeft nooit voorrang. En het blijft voor de automobilisten opletten aan zebrapaden, trottoirs en fietspaden. Daarop moeten ze de zwakke weggebruikers voorrang geven, maar ze houden hun voorrang op de auto's.

De nieuwe voorrangsregeling past in de vereenvoudiging van het verkeersreglement waar minister van Mobiliteit Renaat Landuyt aan sleutelt. Nog voor de verkiezingen van juni wil hij nog een kb ter zake klaarhebben. Op de staten-generaal voor de verkeersveiligheid van 12 maart zal hij de bakens voor het beleid van de komende vijf jaar uitzetten.