BRUSSEL - Zoals verwacht heeft de kamercommissie voor Naturalisaties nog geen beslissing genomen over de aanvraag van de Franse ster Johnny Hallyday om Belg te worden. De commissie buigt zich pas volgende dinsdag over de naturalisatieaanvraag. Dat hebben verschillende commissieleden na afloop van de vergadering bekendgemaakt.

Over de naturalisatieaanvraag van Johnny Hallyday is de afgelopen weken al heel wat inkt gevloeid. De vader van de zanger was Belg, maar volgens sommigen wil Hallyday alleen maar de Belgische nationaliteit verwerven om zich later te kunnen vestigen in het fiscaal voordeligere Monaco. Fransen kunnen dat niet. De ster ontkent en roept sentimentele redenen in voor zijn aanvraag.

Het toekennen van de Belgische nationaliteit is een gunst die de Kamer verstrekt. Zoals het reglement het voorschrijft, worden naturalisatieaanvragen eerst individueel behandeld door enkele leden van de commissie Naturalisaties. Het aantal aanvragen wordt immers verdeeld over een reeks werkgroepen waarin telkens drie kamerleden zetelen. Bestaat er binnen zo'n werkgroep geen consensus, dan verhuist het dossier naar de plenaire commissie. Wanneer er geen problemen bestaan, hoeft de plenaire commissie niet meer tussen te komen.

Het is uiteindelijk wel de voltallige Kamer die het laatste oordeel velt. Alle positief beoordeelde naturalisatiedossiers worden gebundeld in een wetsontwerp waarover alle Kamerleden moeten stemmen. Dat gebeurt pas ten vroegste één maand na de vergadering van de plenaire commissie voor Naturalisaties. Dossiers die een negatief advies meekregen van de deze laatste worden door de voltallige Kamer niet meer behandeld.

Vorige week raakte bekend dat onder meer Liesbeth Van der Auwera (CD&V) het dossier heeft behandeld. Indien zij het voor zeggen heeft, wordt Johnny Hallyday alvast geen Belg. Volgens haar leverden echter ook de Dienst Vreemdelingenzaken en de bevoegde administratieve diensten van de Kamer een negatief advies af. De plenaire commissie voor Naturalisaties vergaderde dinsdag wel, maar door het grote aantal dossiers stond het voordien al zo goed als vast dat het dossier-Hallyday niet aan bod zou komen.

Ondertussen hebben de drie PS'ers die in de commissie zetelen - Karine Lalieux, Mohammed Boukourna en André Frédéric - bij kamervoorzitter Herman De Croo hun beklag gedaan over hun CD&V-collega Van der Auwera, omdat ze de vertrouwelijkheid van de dossiers aan haar laars heeft gelapt. Zij eisen dat De Croo sancties treft wegens het overtreden van het kamerreglement. Na afloop verklaarde de CD&V'ster dat ze alleen maar haar werk heeft gedaan. De zaak kwam al uitgebreid in de pers en Johnny Hallyday is nu eenmaal een publiek figuur, argumenteert ze.

Wat de inhoud van het dossier betreft, herhaalde Van der Auwera dat de Franse ster best geen positief advies krijgt. ,,Er moet volgens de wet een band zijn met België. Het is niet duidelijk wat die band precies inhoudt, maar behalve zijn bekendheid, is er geen band'', stelde ze.