CHARLEROI - Lucien Cariat en zijn zoon Luc zijn maandag en dinsdag in Charleroi door het gerecht ondervraagd. De nieuwe verhoren passen in het onderzoek dat in mei 2006 werd geopend naar financiële onregelmatigheden bij de ICDI, de afvalintercommunale van Charleroi. Dat is in gerechtelijke kringen vernomen.

Lucien Cariat was destijds voorzitter en directeur-generaal van de ICDI en werd in staat van beschuldiging gesteld voor schriftvervalsing, misbruik van publieke goederen en verduistering door een ambtenaar. De PS-schepen zat veertig dagen in voorarrest. Na het uitbreken van de zaak, moest hij ontslag nemen bij de maatschappij en als schepen van Charleroi. Zijn zoon Luc is directeur exploitatie van de ICDI.

De nieuwe onderzoeksdaden van de speurders richten zich naar verluidt tot het wagenpark van de intercommunale. Een deel van dit omvangrijke wagenpark werd ogenschijnlijk te vaak voor privé-doeleinden van de gebruikers benut. Met de komst van nieuwe verantwoordelijken is verder een luxewagen opgedoken die door de ICDI werd aangekocht, maar nooit in het bedrijf heeft gereden. Verder zouden privé-wagens onderhouden zijn bij de intercommunale.

Tot vandaag werd Luc Cariat nog niet geviseerd in dit dossier. Naast zijn functie als directeur exploitatie, was hij bij de intercommmunale tot voor kort verantwoordelijke veiligheid en hygiëne. Nu is gebleken dat onder het bewind van Lucien Cariat de syndicale instanties en het comité voor veiligheid en hygiëne van de onderneming nooit is samengekomen.