BRUSSEL - Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd is niet aan de orde. Het is op lange termijn echter niet houdbaar dat mensen, zoals nu, feitelijk tussen 57 en 58 jaar op pensioen gaan. Dat zegt minister van Pensioenen Bruno Tobback (SP.A) in reactie op een studie rond eindeloopbaan en pensioenen van Delta Lloyd Life.
Tobback trekt een aantal positieve conclusies uit de enquête, die werd uitgevoerd bij 8.600 Belgen. ,,De mensen beseffen duidelijk dat ze langer zullen moeten gaan werken en dat de brugpensioenleeftijd moet verhogen'', zegt hij. ,,Het generatiepact heeft dus al een impact in de geest van de mensen.''

De wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk aan optrekken, zoals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, is voor Tobback niet nodig. ,,De feitelijke pensioenleeftijd ligt bij ons op 57-58 jaar, dus ver onder de 65 jaar. Het heeft dan ook geen zin een wettelijke pensioenleeftijd op te leggen van bijvoorbeeld 67 jaar. Wat we ons moeten afvragen, is hoe we de feitelijke pensioenleeftijd kunnen opschuiven tot boven de 60 jaar'', aldus de minister. ,,Op 57-58 stoppen is niet houdbaar op lange termijn.''

Dat is ook een van de betrachtingen van het Generatiepact, vervolgt Tobback. ,,In het pact is een opschuiving in de tijd voorzien voor brugpensioenmogelijkheden, met aandacht voor het systeem bij bijvoorbeeld sluitingen en zware herstructureringen.''

Volgens de minister zullen er tegen 2050 400.000 mensen minder beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. ,,Dat probleem moeten we vooral intern aanpakken'', benadrukt hij. ,,We kunnen zeker de helft ervan oplossen als we de activiteitsgraad bij 50-plussers iets kunnen verhogen.'' Die graad ligt in België immers lager dan in landen als Nederland en Duitsland, aldus Tobback. De minister ziet meer heil hierin dan in bijvoorbeeld arbeidsmigratie.

De minister benadrukt ten slotte dat het wettelijke pensioen de basis zal blijven van het systeem. ,,We gaan geen socialezekerheidssysteem opzetten enkel voor wie kan sparen'', luidt het. ,,Sparen geeft soms een vals gevoel van veiligheid.''