BRUSSEL - De verzekeringssector en de regering zijn overeengekomen om een 'typecontract' te lanceren voor rechtsbijstandsverzekering. Het koninklijk besluit is dinsdag in het Belgisch Staatsblad verschenen en de eerste producten met label van de regering komen tijdens de volgende dagen op de markt.
Dat hebben minister van Justitie Laurette Onkelinx en minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche bekendgemaakt.

De jaarlijkse maximumpremie voor deze verzekering zal 144 euro bedragen. Het eigen risico of de bijdrage van de verzekerde mag niet meer dan 250 euro bedragen.

Het 'typecontract' zal niet gebruikt worden in geval van bemiddeling of in geval van een eerste scheiding met wederzijds protest. Deze rechtsbijstandsverzekering, dat het label van de regering draagt, dekt betwistingen in zake consumenten, fiscaal recht, erfenissen en administratief recht.