BRUSSEL - Uit een enquête die de Vlaams-Brabantse Kamers van Koophandel (Voka) eind vorig jaar hielden, blijkt dat de bedrijven in deze provincie weinig gebruik maken van de loonsubsidies om 50-plussers aan het werk te houden.
Ruim 3.000 bedrijven kregen een enquêteformulier toegestuurd. Acht procent werkte mee, goed voor een totale tewerkstelling van 21.120 personen. Slechts 18,4 procent is ouder dan 50.

Bijna 80 procent van de bedrijven maakte in 2006 geen gebruik van de sociale lastenverlaging voorzien bij de aanwerving van langdurig oudere werkzoekenden, noch van de vermindering voor 57-plussers. Ook de Vlaamse tewerkstellingspremie (van 400 tot 1.000 euro per maand) die in 2006 werd ingevoerd bij de indienstneming van werkzoekende 50-plussers, kent weinig succes. Deze werd slechts door 7 procent aangevraagd.

Alhoewel fysieke problemen, de hoge loonkost, minder flexibiliteit, aanpassingsproblemen aan het tempo en ICT-systemen voor velen een grote drempel vormen om ouderen in dienst te nemen, zegt toch de de helft van de ondervraagde bedrijven dat de tewerkstelling van ouderen geen probleem is. 55 procent vindt wel dat extra loonsubsidies noodzakelijk zijn om ouderen tewerk te stellen. 47 procent wil niet weten van een verhoging van de brugpensioenleeftijd zoals voorzien in het generatiepact.