Eerste dwangsommen voor lawaaihinder Zaventem
BRUSSEL - De Belgische Staat moet van de beslagrechter in Brussel 725.000 euro aan dwangsommen betalen aan een aantal inwoners van de Brusselse oostrand vanwege het lawaai dat de vliegtuigen van en naar Zaventem veroorzaakten. Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt gaat in beroep tegen de beslissing.
Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt gaat in beroep tegen de beslissing. Het beroep werkt echter niet opschortend.

De Belgische staat leeft een arrest van het Hof van Beroep over het gebruik van de korte dwarspiste 02 op Zaventem niet na, zegt de beslagrechter.

Het hof van beroep in Brussel besliste op 17 maart 2005 dat de korte dwarspiste 02 pas in uitzonderlijke gevallen gebruikt mocht worden. Die uitspraak kwam er na een procedure die was aangespannen door bewoners van de oostrand, vertegenwoordigd door de actiegroepen AWACSS, Wake-Up en BUTV.

De Staat had zelf een procedure ingeleid bij de beslagrechter, maar die geeft nu de inwoners gelijk. Omdat de Staat het arrest niet naleeft, moet de overheid voor de periode tussen 27 april 2005 en 12 maart 2006 725.000 euro aan dwangsommen betalen.

'Helft gelijk, helft ongelijk'

,,We hebben voor een helft gelijk en voor een helft ongelijk gekregen'', reageert Landuyt. Hij verwijst naar de beslissing om de piste 02 uit het preferentiële vliegschema te halen. De piste wordt enkel nog gebruikt als de wind het gebruik van de normale pistes onmogelijk maakt.

Maar de rechter is het niet eens met de manier waarop die procedure in de praktijk is gebracht. ,,De procedures van luchtverkeersleider Belgocontrol bepaalden dat eens men omwille van de windnormen uitweek naar piste 02 men die baan verder bleef gebruiken, ook als de wind in de loop van de dag veranderde. De rechter zegt nu dat dat niet kan en dat men sneller moet inspelen op de wijzigende wind'', verduidelijkt Landuyt. Volgens de minister valt de regering hierin echter niets te verwijten. ,,Het gaat hier om een veiligheidsprocedure, niet om een regeringsbeslissing.'' Bovendien zijn de procedures nu versoepeld waardoor sneller kan worden ingespeeld op de veranderende wind.

Dwangsommen naar actiegroepen

De inwoners zullen de dwangsommen afstaan aan de actiegroepen, zodat die hun strijd tegen het vliegtuiglawaai of andere milieuproblemen kunnen verderzetten. Het is de eerste maal dat de Staat effectief dwangsommen moet betalen als gevolg van een rechtzaak tegen het spreidingsplan.

Volgens Landuyt is de 725.000 euro aan dwangsommen een ,,theoretische som'' en valt het nog af te wachten of de omwonenden die ook effectief zullen opeisen. Landuyt kondigt alvast aan dat hij in hoger beroep gaat. Dat beroep werkt niet opschortend. Landuyt gaat er alvast van uit dat in beroep rekening gehouden wordt met het argument dat het niet om een regeringsbeslissing ging. ,,De helft van de zaken in eerste aanleg wordt verworpen in hoger beroep'', stelt Landuyt nog.