LEUVEN - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de klacht verworpen die Vlaams Belang had ingediend tegen de niet-evenredige verdeling van de zitjes in de raadscommissies van de Vlaams-Brabantse provincieraad.
De meerderheidspartijen CD&V, N-VA, SP.A, Spirit en Open VLD hadden zich in elke commissie 13 van de 18 mandaten (iets meer dan 72 procent) toegeëigend terwijl ze slechts 66,6 procent van de verkozenen hebben.

Het provinciedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig moeten verdeeld worden over de fracties waaruit de provincieraad is samengesteld. Volgens Keulen komt het de provincieraad toe te bepalen welk systeem van evenredige verdeling wordt toegepast ,,op voorwaarde dat het resultaat niet te veel afwijkt van het resultaat van de eenvoudige verdeling van de mandaten volgens het proportioneel systeem''.

Een verdeling volgens het proportioneel systeem levert de meerderheid 12 zetels in de raadscommissies op terwijl een verdeling op basis van het systeem D'Hondt op 13 uitkomt. ,,Hieruit volgt dat er een verschil is van 1 lid. Er wordt met 5 procent afgeweken van de ideale afspiegeling van de provincieraad in de commissie. Bijgevolg kan gesteld worden dat er niet te veel werd afgeweken en de huidige vaststelling kan aanvaard worden'', aldus Keulen.